Đèn chùm đồng Preston

Đèn chùm đồng Preston

Đèn chùm đồng Preston

Đèn chùm đồng Preston

Đèn chùm đồng Preston
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Preston

Đèn chùm đồng Preston

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

120x250cm

Số bóng:

48

Khối lượng:

106kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm