Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Đèn chùm đồng Sirius XXII Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

122x165cm

Số bóng:

22

Khối lượng:

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm