Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Đèn chùm đồng Virgo XVIII
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Đèn chùm đồng Virgo XVIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Ø 95 x H 95 cm

Số bóng:

18

Khối lượng:

35

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm