Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Đèn Chùm Hiện Đại Crystal Rain V

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L100x W20x H70 cm

Số bóng:

5

Khối lượng:

21 kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm