Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Đèn Chùm Hiện Đại Wave X
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Đèn Chùm Hiện Đại Wave X

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L150 x W30 x H47cm

Số bóng:

10

Khối lượng:

43 kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm