Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Đèn chùm pha lê Enchante VIII
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Đèn chùm pha lê Enchante VIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Ø 68 x H 58 cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

10kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm