Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Đèn Chùm Thông Tầng Reign LXXIX

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

215x210cm

Số bóng:

79

Khối lượng:

245kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm