Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Đèn Chùm Thông Tầng Vesper XVI

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

115x80x129cm

Số bóng:

16

Khối lượng:

40kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm