Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Đèn gọng pha lê Amore VI Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Đèn gọng pha lê Amore VI Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

53x58cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

6kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm