Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Brillante XII Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

82x62cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

14kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm