Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Đèn gọng pha lê Candy VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

49x38cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

4.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm