Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Đèn gọng pha lê Clasico III Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Đèn gọng pha lê Clasico III Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

44x35cm

Số bóng:

3

Khối lượng:

3.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm