Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Đèn gọng pha lê Classe VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

60x44cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

10kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm