Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Đèn gọng pha lê Classe X Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Đèn gọng pha lê Classe X Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

62x44cm

Số bóng:

10

Khối lượng:

13kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm