Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Đèn gọng pha lê Classe XII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Đèn gọng pha lê Classe XII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

70x52cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

16kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm