Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

90x60cm

Số bóng:

18

Khối lượng:

24kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm