Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Classe XVIII Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

95x58cm

Số bóng:

18

Khối lượng:

25kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm