Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

80x66cm

Số bóng:

24

Khối lượng:

33kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm