Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXIV Silver Alpha M

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

80x66cm

Số bóng:

24

Khối lượng:

33kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm