Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Gold Alpha M

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

120x90cm

Số bóng:

36

Khối lượng:

51kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm