Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Đèn gọng pha lê Classe XXXVI Silver Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

120x90cm

Số bóng:

36

Khối lượng:

51kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm