Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Đèn gọng pha lê De Luxe V Silver - blue sky

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

50x50cm

Số bóng:

5

Khối lượng:

4.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm