Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Diamant XII

Đèn gọng pha lê Diamant XII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

66x75cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

10.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm