Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

74x65cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

12kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm