Đèn gọng pha lê Diamant XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Diamant XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Diamant XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Diamant XVIII Silver

Đèn gọng pha lê Diamant XVIII Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Diamant XVIII

Đèn gọng pha lê Diamant XVIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

95x120cm

Số bóng:

18

Khối lượng:

24kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm