Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Đèn gọng pha lê Diamant XXIV Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

95x120cm

Số bóng:

24

Khối lượng:

27kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm