Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Đèn gọng pha lê Exalté XLVIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

182x245cm

Số bóng:

48

Khối lượng:

85kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm