Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Exclusive VI Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

62x56cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

9kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm