Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Đèn gọng pha lê Finesse VIII Gold Alpha - color

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

65x50cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

7kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm