Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Đèn gọng pha lê Gratziela VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

60x51cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

8kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm