Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Đèn gọng pha lê Olive V Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Đèn gọng pha lê Olive V Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

46x44cm

Số bóng:

5

Khối lượng:

4kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm