Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Đèn gọng pha lê Olive VIII Gold M

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

48x50cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

6kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm