Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Đèn gọng pha lê Oriental III Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Đèn gọng pha lê Oriental III Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

42x50cm

Số bóng:

3

Khối lượng:

5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm