Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Đèn gọng pha lê Oriental VI Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

60x52cm

Số bóng:

6

Khối lượng:

7kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm