Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XII Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

76x68cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

12kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm