Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XV Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

80x64cm

Số bóng:

15

Khối lượng:

16.5kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm