Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Đèn gọng pha lê Oriental XVIII Gold Alpha

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

91x76cm

Số bóng:

18

Khối lượng:

21kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm