Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Đèn gọng pha lê Pianissimo XII Silver

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

70x60cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

10kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm