Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Đèn gọng pha lê Pompe XLII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

150x185cm

Số bóng:

42

Khối lượng:

75kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm