Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Đèn gọng pha lê Portail X Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Đèn gọng pha lê Portail X Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

80x65cm

Số bóng:

10

Khối lượng:

16kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm