Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Đèn gọng pha lê Portail XVI Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

114x75cm

Số bóng:

16

Khối lượng:

36kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm