Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Đèn gọng pha lê Rosso VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

55x40cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

4kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm