Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Đèn gọng pha lê Verde VIII Gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

48x50cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

6kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm