Đèn hiện đại Allure

Đèn hiện đại Allure

Đèn hiện đại Allure

Đèn hiện đại Allure

Đèn hiện đại Allure
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn hiện đại Allure

Đèn hiện đại Allure

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Ø 100 x H 20 cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

36kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm