Đèn hiện đại Infinity VIII

Đèn hiện đại Infinity VIII

Đèn hiện đại Infinity VIII

Đèn hiện đại Infinity VIII

Đèn hiện đại Infinity VIII
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn hiện đại Infinity VIII

Đèn hiện đại Infinity VIII

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L 100 x W 50 x H 61 cm

Số bóng:

8

Khối lượng:

52kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm