Đèn hiện đại Infinity XXVI

Đèn hiện đại Infinity XXVI

Đèn hiện đại Infinity XXVI

Đèn hiện đại Infinity XXVI

Đèn hiện đại Infinity XXVI
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn hiện đại Infinity XXVI

Đèn hiện đại Infinity XXVI

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L 220 x W 110 x H 61 cm

Số bóng:

26

Khối lượng:

170kg

Chất liệu

Đồng

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm