Đèn hiện đại Marci

Đèn hiện đại Marci

Đèn hiện đại Marci

Đèn hiện đại Marci

Đèn hiện đại Marci
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn hiện đại Marci

Đèn hiện đại Marci

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L 100 x W 60 cm x H 75cm

Số bóng:

12

Khối lượng:

20kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm