Đèn Hiện Đại Melody

Đèn Hiện Đại Melody

Đèn Hiện Đại Melody

Đèn Hiện Đại Melody

Đèn Hiện Đại Melody
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Hiện Đại Melody

Đèn Hiện Đại Melody

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

L 150 x W 45 x H 50 cm

Số bóng:

14

Khối lượng:

90kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm