Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Đèn Hiện Đại Napoli XVI
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Đèn Hiện Đại Napoli XVI

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Ø 60 x H 50 cm

Số bóng:

16

Khối lượng:

27kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm