Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Đèn Hiện Đại Napoli XVI gold

Thông tin

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:

Tiệp Khắc (CH Czech)

Kích thước:

Ø 70 x H 60 cm

Số bóng:

16

Khối lượng:

28kg

Chất liệu

Pha Lê

Màu sắc

Trắng

Thông tin sản phẩm